המחקר CATALYST ...למטופלים עם CTD-PAH המחקר CATALYST הוא מחקר רפואי שלב III להערכת הבטיחות והיעילות של ברדוקסולון מתיל (bardoxolone methyl) (תרופה פומית) לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי הקשור למחלת רקמות חיבור (CTD-PAH). סיווג זה כולל PAH הקשור לזאבת, לסקלרודרמה, לתסמונת סיוגרן, לדלקת מפרקים שגרונית ולמחלות אחרות של רקמות החיבור. יגויסו כ-200 מטופלים במרכזי מחקר במדינות שונות ברחבי העולם.

לבדיקת התאמה ראשונית