CATALYST… voor patiënten met CTD-PAH. CATALYST is een fase III medisch-wetenschappelijk onderzoek voor het evalueren van de veiligheid en werkzaamheid van bardoxolonmethyl (een via de mond ingenomen medicijn) voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie geassocieerd met bindweefselziekte (CTD-PAH). Hieronder valt PAH (pulmonale arteriële hypertensie) geassocieerd met lupus, sclerodermie, het Sjögren-syndroom, reumatoïde artritis en andere bindweefselziekten. Wereldwijd zullen ongeveer 200 patiënten in centra in verschillende landen deelnemen.

Bekijk of u door de voorselectie komt